Duidelijke facturatie en heldere call detail records zijn zaken waarin Belcentrale zich onderscheidt van andere telecom aanbieders. Toch krijgen wij wel eens vragen over onze Call Detail Records (CDR) Een vraag die we vaker krijgen is wanneer er geen nummer staat waarnaar is gebeld. In dit geval staat alleen de operator van het nummer vermeldt op de CDR. Het gaat dan om een zogenaamd b nummer.

Iedere abonnee heeft het recht om bij zijn telecomaanbieder aan te geven dat zijn nummer moet worden afgeschermd op notaspecificaties. Deze afschermingsplicht geldt zowel voor de aanbieder waarvan de abonnee de telefoon- of carrierdienst afneemt, als voor partijen die gespecificeerde nota’s uitbrengen aan eigen abonnees. De Vereniging COIN biedt een oplossing voor de hiertoe benodigde gegevensuitwisseling tussen telecompartijen.

Belcentrale is lid van de vereniging COIN en wij kunnen uw nummer desgewenst ook aanmelden als B nummer.