Belcentrale is trots op zijn diversiteit aan klanten. Graag stellen we elke maand één van onze klanten aan u voor. Deze week stellen we aan u voor Psychologenpraktijk Pro InSight!

Psychologen praktijk Pro InSight is een kleinschalige praktijk in Amsterdam met een breed aanbod aan psychologische dienstverlening. Onze visie is dat mensen door het verkrijgen van meer zelfinzicht in staat worden gesteld om betere keuzes te maken, in lijn met eigen doelen en waarden.

Aan het vergroten van zelfinzicht en hiermee ook aan het vergroten van slagvaardigheid en daadkracht willen wij bijdragen middels onze psychotherapie in de eerste lijn die zich richt op kort durende interventie bij mensen die tijdelijk vast lopen. Het (her)ontdekken van de eigen kracht staat hier centraal. Ook willen wij bijdragen tot meer zelfinzicht middels objectief en onafhankelijk diagnostisch onderzoek op het vlak van intelligentie, persoonlijkheid, neuropsychologie en loopbaan wensen. Ook dit staat in het kader van het leren (onder)kennen van de eigen sterkte- en zwakte punten. Wij ondersteunen op dit vlak regelmatig mensen die in een re-integratie traject zitten.

Bij de medewerkers in onze praktijk staat een warme, persoonlijke benadering centraal.

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u ons tijdens kantooruren bellen op nummer 020 419 6903. Ook vindt u meer informatie op onze website www.proinsight.nl