Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Wangiri fraude !

 

Wat is Wangiri fraude?

Je ziet een gemiste oproep door een onbekend nummer uit het buitenland, bijvoorbeeld +22 81 550 33 265. De telefoon is één of twee keer over gegaan en stopt dan. Je belt terug, maar er wordt niet opgenomen. Denk je. In werkelijkheid komt er wel een verbinding tot stand. Je hoort bijvoorbeeld een bandje met de kiestoon, zodat het lijkt of je oproep niet beantwoord wordt. Ondertussen begint de teller aan belkosten te lopen.
Internationale criminelen verdienen veel geld aan deze vorm van fraude door de kosten die mensen ongemerkt maken. Via computers worden duizenden nummers tegelijk gebeld, in de hoop dat genoeg mensen terug bellen.

De nummers waarmee Wangiri fraude wordt gepleegd zijn buitenlandse servicenummers uit landen buiten Europa. Telefoontjes uit Tsjaad, Togo, Madagaskar of Afghanistan zijn bekende gevallen. Deze nummers zijn vergelijkbaar met de Nederlandse 0900-nummers. De kosten voor een gesprek naar zo’n nummer worden bepaald door degene die dit nummer heeft geregistreerd. U kunt geen invloed op uitoefenen op deze kosten.

Recentelijk voorbeeld

Recentelijk is er wederom een Wangiri activiteit geconstateerd. Het gaat in dit geval om het nummer +35544.
Wees hier extra alert op door uw inkomend verkeer hierop te moniteren en indien nodig passende maatregelen te nemen.

Het nummer +35544 wordt gehost op het PRS-platform van World Premium Telecom (zie: https://www.world-premium-telecom.com/) Deze zorgt voor de connectie en administratieve afhandeling.

Wat kunt u zelf doen: bel niet terug!