De laatste tijd is slamming of lijnkaping geregeld in het nieuws. Ook klanten van Belcentrale zijn het slachtoffer van het ongewenst overnemen van hun telefoonlijn door andere telecomaanbieders. Wat houdt het in en wat doe je eraan?

Wat is er aan de hand?

Telefonisch nieuwe telefoonabonnementen aanbieden via de telefoon aan consumenten mag niet meer. Aan bedrijven mogen nog wel telefoonabonnementen verkocht worden via de telefoon. Er hoeft geen getekend, papieren contract te zijn om over te stappen naar een andere telecomprovider. Een bandopname met iemand die tekeningsbevoegd is en zijn akkoord geeft op een voorstel voor een nieuwe overeenkomst is voldoende. Bij ‘traditionele’ telefonie is het overnemen – ook wel het porteren – van een nummer door een nieuwe provider relatief makkelijk te organiseren. Dit kan natuurlijk gewoon in onderlinge overeenstemming gebeuren en dan is er niets aan de hand. Wanneer uw lijn zonder voorafgaande toestemming wordt overgenomen door een andere telecomprovider is er sprake van slamming.

Slamming, wat kunt u er aan doen?

Een gewaarschuwd mens… Houd er rekening mee dat u gebeld kunt worden door een andere aanbieder en licht hierover ook uw personeel in. U bent natuurlijk niet verplicht om over te stappen. Bent u niet geïnteresseerd, dan kunt u dat natuurlijk direct laten weten en de verbinding verbreken. Bent u wel geïnteresseerd, let dan op het volgende. Als klant van Belcentrale belt u al voor zeer gunstige tarieven, is het aanbod dat u wordt gedaan juist? Vraag door! Snapt u het niet? Klopt er iets niet? Blijf doorvragen tot u tevreden bent over het antwoord op uw vraag. In geval van twijfel nergens mee akkoord gaan. Eventueel het voorstel per mail laten sturen of later laten terugbellen.

Let op: Houd er rekening mee dat u zakelijk minder beschermd bent dan als consument. Gaat u akkoord per telefoon en staat dat op een bandopname, dan is dat in principe een overeenkomst.

Ongedaan maken

Bent u het slachtoffer van lijnkaping of slamming? Dat is heel vervelend. We raden u het volgende aan om te doen. Stuur de nieuwe aanbieder direct een brief of mail, Hierin eist u het herstellen van uw oude overeenkomst en aansluiting met uw vorige aanbieder. Vraag ook om een bevestiging dat u geen contract bent aangegaan met de nieuwe aanbieder. Op de website van de ACM staan hiervoor twee voorbeeldbrieven.
Ook wij willen u graag helpen om de lijnkaping ongedaan te maken. Neemt u contact op met onze administratie: 088 333 444 6 (kies 1).

Hoe doet Belcentrale het?

Bij Belcentrale maken we gebruik van telemarketing en benaderen we potentiële klanten per telefoon. We hebben echter strenge procedures en regels waaraan de operators zich moeten houden. Wanneer er telefonisch een overeenkomst wordt gesloten wordt dat ook altijd duidelijk gemeld, ook wordt er aangegeven dat dit deel van het gesprek wordt opgenomen. Daarbij wordt hetgeen besproken is altijd nogmaals bevestigd via een e-mail. Tenslotte biedt Belcentrale altijd nog 7 dagen bedenktijd voordat de procedure in werking wordt gesteld voor het overnemen van de telefoonlijn. Het staat de ondernemer vrij om binnen de bedenktijd op te zeggen. Een telefoontje is in dit geval voldoende.