Belcentrale Security Systems heeft onlangs het BORG keurmerk in ontvangst mogen nemen nadat het door certificeringsorganisatie KIWA volledig is doorgelicht. Het jonge Rotterdamse beveiligingsbedrijf voldoet hiermee aan alle vereisten om na afloop van een uitgevoerde installatie de klant een BORG certificaat te mogen uitreiken. Met het BORG certificaat en opleveringsbewijs weet de eindgebruiker dat er goede beveiliging is aangebracht en dat het bedrijf voldoet aan de polisvoorwaarden van de verzekeraar. In sommige gevallen bieden verzekeraars korting wanneer een BORG certificaat kan worden overlegd.

BORG beveiliging voor preventief vakmanschap

Veel ondernemers zijn onvoldoende beveiligd tegen inbraak, ondanks dat ze wel investeren in beveiliging. De bedrijfscontinuïteit kan flink verstoord worden, met grote financiële gevolgen, wanneer een bedrijf slachtoffer wordt van inbraak. Belcentrale Security Systems helpt het risico om slachtoffer van inbraak te worden te verkleinen. Bij beveiliging van bedrijven en bedrijfspanden werkt Belcentrale Security Systems altijd met de volgende drie stappen, allemaal vastgelegd volgens de BORG-eisen. Om te beginnen maakt de Technicus Beveiligingsinstallaties een inschatting van het risico- en beveiligingsniveau. De tweede stap is het opstellen van een passend beveiligingsplan, gebaseerd op de voortvloeiend uit de risicoklasse-indeling. Dit plan bestaat uit een combinatie van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen en wordt door de Technicus Beveiligingsinstallaties opgesteld. De derde stap is het daadwerkelijke installeren van de gekozen maatregelen door een Monteur Beveiligingsinstallaties.

Onafhankelijk

Het BORG certificatieschema is opgesteld door onder ander beveiligingsbedrijven zelf, onder begeleiding van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Met het BORG certificaat toont het beveiligingsbedrijf zijn betrouwbaarheid en vakmanschap. Ondernemers weten wat de risico’s zijn en mogen erop vertrouwen dat de beveiligingsmaatregelen die genomen worden daarbij aansluiten. Beveiligingsbedrijven die goedgekeurd zijn om BORG certificaten uit te geven, worden namelijk beoordeeld door een certificatie-instelling op levering van producten en of diensten. Belcentrale Security Systems is beoordeeld door certificatie-instelling KIWA. Denk hierbij aan de beoordeling van het advies, de aanleg, montage en het onderhoud van inbraakbeveiliging. Bovendien worden deze beveiligingsbedrijven gecontroleerd op de bedrijfsprocessen, deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel.

Belcentrale Security Systems

Belcentrale Security Systems is een dochteronderneming van Belcentrale, ICT en VoIP leverancier voor het MKB uit Rotterdam. Dit bedrijf is bezig met een flinke logistieke en technische uitdaging; al haar ISDN-klanten digitaliseren naar VoIP, omdat KPN vanaf 1 september 2019 geen ISDN1/2 lijnen meer ondersteunt. Bij deze digitaliseringsslag moeten naast telefonie ook andere systemen gedigitaliseerd worden zoals het alarm. Uiteindelijk bleek het de beste optie om dit in eigen beheer uit te voeren. Omdat alarminstallaties totaal niet te vergelijken zijn met de installatie van VoIP, is er in april 2017 een aparte onderneming voor in het leven geroepen: Belcentrale Security Systems.