Privacy

Belcentrale verzamelt alleen de informatie die de klant aan ons ter beschikking stelt, door middel van formulieren op onze website, mondelinge communicatie, door de klant toegezonden documenten of door de klant toegezonden e-mail berichten.

Belcentrale kiest voor elektronische opslag, wanneer het gaat om informatie over de klant. Afhankelijk van de relevantie van de gegevens slaat Belcentrale ook klantgegevens fysiek op.

Waarvoor gebruikt Belcentrale de gegevens van hun klanten?

Belcentrale gebruikt de gegevens van hun klanten tijdens mondelinge en/of schriftelijke communicatie met de klant. Tevens worden de gegevens van de klant gebruikt voor administratieve doeleinden. Belcentrale stelt geen informatie van hun klanten ter beschikking aan derden.

Hierop volgen enkele uitzonderingen, namelijk:

  • Wettelijk verplichte openbaarmaking: Hier gaat het om situaties waarin Belcentrale wettelijk verplicht is om de gegevens van hun klant openbaar te maken, bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding.

Briefgeheim

Belcentrale hanteert en respecteert briefgeheim met betrekking tot de persoonlijke e-mail berichten van hun klanten.

Wetgeving

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht, waardoor het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendienst, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk is.

Interesse in onze diensten?

Neem contact met ons op als u een vraag heeft over een van onze producten of wanneer u direct een bestelling wilt plaatsen.